Zateplení fasády

Dům se zateplenou fasádou

Provádíme zateplení venkovních stěn objektu především kontaktním způsobem, kdy mezi povrchem stěny a izolantem zůstává vzduchová mezera max. 10mm. Po penetraci původní fasády a nanesení a vytvrdnutí vyrovnávací hmoty se lepí desky izolačního materiálu, kterým může být expandovaný polystyren (EPS), případně vylepšené desky izolantu s grafitem, anebo se lepí desky s minerální vlnou. Desky izolantu se také mechanicky kotví do fasády. Následuje vyrovnání a nanesení stěrky armované síťovinou, která je podkladem pro finální omítku. K postupu při provádění omítek –viz kapitolu „provádění fasády“.

Důležité je zmínit také požární hledisko zateplení (kontaktní) fasády. U objektů do 12 m požární výšky sice nejsou požadavky protipožárních předpisů enormní, i tak je potřeba jim věnovat pozornost. Protože ve skladbě zateplovacího systému je  přítomen hořlavý tepelný izolant (v případě polystyrenu EPS nebo XPS), musí být splněny alespoň následující požárně technické požadavky:

  • třída reakce na oheň B pro kontaktní zateplovací systém jako ucelený výrobek, tj. systém včetně omítky, lepení, kotvení;
  • třída reakce na oheň E pro tepelný izolant (fasádní EPS nebo fenolická pěna vyhoví), který musí být kontaktně spojen se zateplovanou stěnou (mezera max. 1 cm);
  • nulový index šíření plamene pro povrchovou vrstvu – omítku (is = 0 mm/min.)
  • třída reakce na oheň A1 nebo A2 pro kontaktní zateplovací systém jako ucelený výrobek v případě zateplení požárních pásů (u objektů s požární výškou do 12 m včetně nejsou požární pásy požadovány s výjimkou svislého pásu mezi objekty, hořlavý izolant tak lze použít v celé ploše fasády až do úrovně stropní konstrukce nad posledním podlažím. Na atiku se nebere zřetel,  ta může být zateplena stejným způsobem).

Zateplení fasády domuZateplená fasáda domuPohled na zateplenou fasádu zespodu

Tyto požadavky námi používané součásti zateplení samozřejmě splňují.

 

 

Máte zájem o zateplení fasády?

Pokud Vás zaujala nabídka našich služeb a chcete zateplit fasádu, zašlete nám nezávaznou poptávku. Spojíme se s Vámi a zašleme nabídku na zateplení fasády.