Rychlý kontakt

+420 774 088 029

Zateplení fasády s EPX, XPS

Nejčastěji používaným způsobem zateplení je kontaktní technologie, kdy izolantem lepeným a popřípadě kotveným na fasádu jsou desky expandovaného polystyrenu (EPS) anebo extrudovaného polystyrenu (XPS). Technologie zavedená pod označením ETICS - vnější tepelně izolační kompozitní systémy vychází z tepelně izolačních vlastností polystyrenových desek,, případně desek z minerální vlny , z jejich odolnosti vlivům vnějšího prostředí a dostatečné mechanické pevnosti.

Skladba systému zatepleníSkladba systému zateplení je potom následující:

 • penetrační nátěr a vyrovnávací stěrka
 • izolant
 • krycí stěrka s armovací mřížkou
 • penetrační nátěr
 • nová omítka

Oblíbenost technologie ETICS vyplývá z několika výhod:

 • efektivní zvýšení tepelné izolace zdiva a eliminace tepelných mostů,
 • úplná renovace fasády a ponechání nebo změnění vzhledu budovy podle přání investora či projektanta,
 • malá hmotnost neovlivňující konstrukci budovy, díky ní je možno tento systém aplikovat na téměř každou konstrukci,
 • jednoduché provedení účinné, estetické a efektivní tepelné izolace v kombinaci s atraktivní cenou a odolností projektovanou na několik desetiletí.

Podíl vnějších stěn na tepelné ztrátěPodíl vnějších stěn na tepelné ztrátě objektu je významný, bez ohledu na typ a velikost budovy. ETICS umožňuje zvýšit tepelný odpor obvodového zdiva a tím zamezit tepelným ztrátám v obvodovém zdivu. Zároveň dojde k omezení kolísání teploty v budově a v konstrukčních vrstvách samotného obvodového pláště. Teplota na vnitřním povrchu stěny bude vyšší než v případě, kdy stěna není chráněna tepelnou izolací. Teplota klesá rapidně v místě izolačního materiálu.

Systémy ETICS, které prošly Evropským technickým schválením, musí prokázat min. životnost 25 let. Evropská technická schválení jsou udělována v souladu se směrnicemi ETAG 004:2002 (Směrnice pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů). Kromě toho platí Evropské Směrnice EN 13499 a EN 13500 týkající se systémů z pěnového polystyrenu a minerální vlny.

Nejdůležitější vlastnosti pěnového polystyrenu

Vlastnosti polystyrenuPěnový polystyren se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí a díky tomu neztrácí své tepelně izolační vlastnosti. Neobsahuje žádné zdravíš kodlivé látky. Je velmi lehký a má dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tahu cca 80 kPaa pevnost v tlaku cca 130 kPa). Zvuková izolace není vysoká. Nízký je součinitel prostupu vodních par: cca 12 x 10-6 g/(mhPa). Teploty vyšší než+80°C a většina organických rozpouštědel pěnový polystyren poškozuje. V systému ETICS je možné použít pěnový polystyren splňující požadavky EN13163:2004 pro CS(10)70 nebo CS(10)100. Materiál tepelné izolace nesmí šířit oheň, tzn. musí být samozhášivý se stabilními rozměry potvrzenými výrobcem (po určité době). Desky polystyrenu pro izolaci fasád jsou k dispozici obvykle o rozměru 100 0 x 500 mm, tloušťka desky ovlivňuje celkový tepelný odpor fasády.

Postup provedení fasády s izolantem z polystyrenu je obdobný jako u jiných typů zateplování a zahrnuje tyto fáze:

 • přípravné práce
 • kompletace materiálů a nářadí,
 • montáž lešení,
 • odstranění stávajících klempířských prvků,
 • příprava podkladu,
 • upevňování desek tepelné izolace, montáž nového oplechování,
 • provádění vrstvy vyztužené síťovinou ze skelných vláken,
 • provedení fasádní povrchové úpravy,
 • rozebrání lešení a uspořádání terénu kolem budovy.

Ceresit CT83

Zateplení výklenku kolem okna

Zatloukání hmoždinek do izolační vrstvy fasády

Hmoždinky do tepelně izolačního materiálu

Perlinka do rohů oken před zateplením

Perlinka zajistí správné přilnutí izolační vrstvy fasády

Kotevní hmoždinky do izolačního materiálu fasády

 

Máte zájem o zateplení fasády s EPX, XPS?