Rychlý kontakt

+420 774 088 029

Zateplení minerální vlnou

V rozhodování zda se v kontaktním zateplení přiklonit k polysterenu jako izolantu, anebo k deskám z minerální vlny jako izolantu, by mělo kromě finančních možností vycházet také z podmínek, v kterých se zateplovaná stavba nalézá. Zjednodušeně řečeno, pokud je potřeba zajistit větší paropropustnost fasády, doporučujeme zvolit systém zateplení s izolantem z minerální vlny.

Nejdůležitější vlastnosti minerální vlny

Minerální vlna je odolná vůči vysokým teplotám (vlákna z přírodních hornin se začnou tavit po dvou hodinách při teplotách vyšších než 1000°C). Tepelný odpor pojiv a hydrofobních látek (přídavné látky) je méně příznivý. Minerální vlna je klasifikována jako nehořlavý materiál a je odolná vůči většině chemických látek. Součinitel prostupu vodních par je velmi vysoký: cca 480x10-6 g/(mhPa) -zaručuje přímost prostupu vodních par. Hydrofobní látky limitují schopnost vody vzlínat a dále absorpci vodních par obsažených ve vzduchu. Desky minerální vlny jsou značně těžké, mají malou tuhost a relativně nízkou pevnost.

V systémech ETICS mohou být použity minerální vlny, které splňují požadavky normy EN 13162:2004 pro CS(10)40 (zatížení způsobující 10% deformaci minerální vlny je min. 40 kPa). V systémech ETICS jsou používány dva druhy minerální vlny. Jedná se o minerální vlnu s podélnou orientací vláken, nebo o desky s kolmou orientací vláken.

Izolační vrstvy při zateplení minerální vlnou

  • penetrační nátěr a vyrovnávací stěrka
  • izolant
  • krycí stěrka s armovací mřížkou
  • penetrační nátěr
  • nová omítka

Postup realizace zateplení minerální vlnou je v zásadě stejný jako u polysterenových desek, zohlednit je potřeba větší hmotnost segmentů a proto se každopádně desky s vlnou kotví mechanicky ke stěně, a to hmoždinkami s kovovými hroty, na opačné straně hmoždinky se používají talíře většího průměru (140mm).

V současnosti máme k dispozici též vylepšené izolační materiály, které kloubí dohromady kladné vlastnosti jak polystyrenových desek, tak desek z minerální vlny. Jde např. o desky Isover Twinner, které tvoří část z grafitového polystyrenu a část z minerální vlny a který mají lepší součinitel prostupu tepla a lepší požární odolnost. Jsou samozřejmě cenově náročnější a používají se zejména pro pasivní domy.

Minerální vlna jako izolační vrstva

Tepelně-izolační vrstva minerální vlny

Nanesení finální omítky na izolační vrstvu minerální vlny

Vrstva minerální vlny při zateplení fasády

 

Máte zájem o zateplení fasády minerální vlnou?