Rychlý kontakt

+420 774 088 029

Bezkontaktní zateplení fasády

K vytvoření bezkontaktní, tedy odvětrávané fasády je potřeba vytvořit na nosném zdivu roštovou konstrukci, která je vyplněna izolantem a na kterou jsou posléze zavěšeny pohledové lamely (desky) tvořící fasádu. Nosná konstrukce se řeší nejčastěji z dřevěných latí a hranolků, ošetřených ochrannými impregnačními nátěry.

Při řešení náročnějších, rozsáhlejších ploch a z důvodů požární bezpečnosti staveb se používá rošt ze systémových profilů z lehkých slitin.Tepelnou izolaci je nejvýhodnější vytvořit z hydrofobizovaných desek z minerálních vláken, Izolační desky jsou připevněny talířovými hmoždinkami. Pro opláštění je možno použít široký sortiment obkladových prvků z různých materiálů (keramika, sklobeton, cementovláknité desky, plast, dřevo, laminát, plech, ušlechtilé slitiny apod.), v různých rozměrech (od maloformátových keramických obkladů po velkoplošné deskové materiály). Proces pořízení odvětrávané fasády klade větší nároky na organizaci výstavby, lamely (desky) je obvykle nutné pořídit u výrobce „na míru“ a předpokladem je zpracování kladečského plánu. Ve výsledku však taková fasáda umožňuje zachovat propustnost páry a optimální difúzní podmínky i u starého a vlhkého zdiva, kde by kontaktní zateplení nepřicházelo v úvahu.

 

Nepřetržitá cirkulace vzduchu, která probíhá mezi zavěšenou odvětranou fasádou a zdivem, odvádí vlhkost a chlad a vysušuje zvlhlé zdivo. Při správném návrhu a provedení se tyto fasády mohou nezávisle na stavebním tělesu pohybovat a tím vyrovnávat jinak nepříznivé účinky teplotních a objemových změn.

Kvůli vyrovnání velkých nerovností stěny montujeme obvykle dvojitou podkladní konstrukci. Nejdříve instalujeme rošt z vertikálních latí,  pak z horizontálních, nerovnosti stěny vyrovnáme podložením montážními klíny. Výhodou je, že při dvojité podkladní konstrukci se vrstva tepelně izolačních desek může zabudovat do vodorovného laťování. Tím se zamezí vzniku tepelných mostů.

Montáž roštu z vertikálních a horizontálních latí před instalací tepelně izolační vrstvy fasády

Fasádní obklady potom montujeme svisle na nosnou konstrukci a bočně spojujeme perem a drážkou. Používáme nerezavějící šrouby s čočkovitou hlavou, 4 × 40 mm. Zašroubují se do takové míry, aby nevznikaly vlivem pnutí ve spoji vypukliny povrchu, resp. vznik vypuklin lze tímto způsobem dodatečně korigovat.

Instalace tepelně izolační vrstvy na rošt

Pro odvětrávanou fasádu se hodí např. polotuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny Venti MAX, která se ukotvuje na hmoždinky a trny. Při využití do sendvičového zdiva se kotví pomocí spínacích spon. Deska Venti MAX disponuje patentovanou dvouvrstvou strukturou a je v celém objemu hydrofobizovaná. Horní tuhá vrstva o tloušťce zhruba 2 cm zabezpečuje lepší odolnost proti mechanickému namáhání a pronikání vzduchu do izolace z větrané mezery fasády. Venti MAX má dobré zvukoizolační vlastnosti, je vodoodpudivá a odolná proti vlhkosti.

Polotuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny ROCKWOOL Venti MAX

Máte zájem o bezkontaktní zateplení fasády?